Stathelle kirke – konfirmanter 2021

Stathelle kirke - konfirmanter 2021
Stathelle kirke – konfirmanter 2021
Foto: Bamble kirkelige fellesråd

Årets konfirmanter i Stathelle kirke 2021

Her finner du en oversikt over alle dem som skal stå til konfirmasjon i Stathelle kirke i 2021.

Stathelle Kirke Lørdag 04.09.2021 kl. 10:00

 • Jonathan Bjønnes-Thoner
 • Sofie Askevold
 • Marie Haagensen
 • Cerisa Amundsen
 • Aurora Aasbø-Nielsen
 • Julie Olsen Blådammen
 • Lina Bae Eikeland
 • Carmen Amundsen
 • Tim Marius Skarbomyr
 • Caroline Lima Skontorp

Stathelle Kirke Lørdag 04.09.2021 kl. 12:00

 • Mia Sletten
 • Sarah Elisabeth Lübbe
 • Signe Eline Carlsen
 • Tea Louise Refvem Jacobsen
 • Ane Vinje Olsen
 • Christer-Sebastian Aasbø Johansen
 • Benjamin Jensen Holene
 • Ine Sletten
 • Eric Ringbakken Hansen
 • Marthe Doresius Tveit
 • Maja Støkke-Gill

Stathelle kirke Søndag 05.09.2021 kl. 10:00

 • Sabrina Roxy Kalstø        
 • Torjus Kvitnes    
 • Iselinn Krätzel Gundersen    
 • Sandra Lie Stahlsberg    
 • Celina Thommessen Meinstad    
 • Robin Likjerr    
 • Mille Tomine Polland Lekman     
 • Caroline Haukjem    
 • Nils Martin Lundin Hoksrud    
 • Emma Suarez Olsen  

Stathelle Kirke Søndag 05.09.2021 kl. 12:00

 • Sebastian Rogn Kjendlie
 • Kristoffer Finden
 • Synne Marie Lager
 • Benjamin Stokken
 • Marie Ringsjø Hegge-Olsen
 • Lars Kristian Småge Syvertsen
 • Adele Svarteberg
 • Thilie Marie Tangen Halvorsen
 • Mia Malita Andersen
 • Ylva Meløy Sørensen

Kort om konfirmasjon:

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. For å bli konfirmert må man være døpt.

Konfirmasjon var tvungen fram til 1912. Da ble konfirmasjonen frivillig, og alle straffebestemmelsene rundt ordningen ble opphevet. I alterboken fra 1920 ble løfteavleggelsen utelatt og konfirmasjonen ble oppfattet som en ren velsignelseshandling.

Som det oppgis på Den norske kirkes hjemmeside:
Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter. Konfirmanten ses mer som objekt enn som subjekt i konfirmasjonsgudstjenesten.

Vanlig konfirmasjonsalder er i Den norske kirke 14-15 år.

Linker:

Se også:

Med forbehold om feil og endringer, sjekk alltid arrangementets egen facebook- eller nettside for siste oppdaterte informasjon.